Misses Polifòniques a Barcelona

Projectes especials

L'Impresa Management representa els següents projectes:

  • lady

El projecte de les Misses Polifòniques sorgeix del propòsit d’un grup d’amics d’organitzar a Barcelona una temporada d’audicions de música litúrgica interpretada en esglésies i en el marc de les cerimònies per a les quals van ser creades, a la manera com es fa a diferents països europeus, principalment a Alemanya i a Àustria, expressant així la tradició religiosa que les va fer possibles.

Com a factor diferencial respecte dels projectes que es realitzen a Europa, la intenció és, primer, comptar a Barcelona amb un conjunt d’excel·lència musical i, segon, dedicar cadascuna de les misses a un compositor de les diferents escoles de la tradició europea. D’aquesta manera, al llarg de la temporada 2012-2013 s’han organitzat cinc misses dedicades a Claudio Monteverdi, Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi de Palestrina i Johann Sebastian Bach, que s’han celebrat a la Basílica dels sants Just i Pastor i al Reial Monestir de Sta. Maria de Pedralbes. Les quatre primeres misses van estar interpretades per cor a capella, mentre que la cinquena va comptar amb l’acompanyament d’un conjunt instrumental.

De cara a garantir la màxima qualitat de les interpretacions, el projecte ha impulsat la creació d’un conjunt vocal propi, “Barcelona Ars Nova”, sota la direcció de Mireia Barrera, que aplega un conjunt de solistes vocals d’alta qualitat.

En la seva primera temporada, el projecte de les Misses Polifòniques va ser acollit amb gran èxit, omplint les esglésies on s’han celebrat les diferents misses d’un públic d’assistents que han estat testimonis de l’enorme qualitat de la iniciativa i que han pogut gaudir de la unió feliç de música, litúrgia i patrimoni que ha rebut una acollida entusiasta.

<< Tornar

>